Laatst bewerkt: 27 december 2018

ALV-commissies

Deze commissies worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn over het algemeen controlerend en sturend van aard.