Laatst bewerkt: 18 augustus 2017

ALV-commissies

Deze commissies worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn over het algemeen controlerend en sturend van aard.