Laatst bewerkt: 25 november 2016

TNO

Innovation for life

TNO innoveert met impact. We brengen uiteenlopende disciplines in twee expertisegebieden samen, om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken binnen 5 actuele thema's. Binnen het expertisegebied Technical Sciences zoeken we met hoogwaardige kennis en geavanceerde technologie naar oplossingen voor uiteenlopende technologische vraagstukken ten behoeve van praktische doeleinden. Bij Earth, Life and Social Sciences werken onze wetenschappers aan aarde-, milieu en levensvraagstukken. Ook bieden maatschappelijke vraagstukken en gedragsvraagstukken uitdagingen aan de gedragsdeskundigen, psychologen en informatiedeskundigen van dit expertisegebied.

Impact

Het werk van TNO heeft impact op de samenleving. Innoveren betekent voor TNO: laten zien wat kennis voor de maatschappij kan betekenen. Oog hebben voor wat er speelt, nu én in de toekomst. Werken bij TNO betekent werken in teams aan boeiende opdrachten voor multinationals, midden- en kleinbedrijf en overheden. Het betekent dat je direct bijdraagt aan innovatie en aan de verdere ontwikkeling en toepassing van kennis. Opdrachten lopen uiteen van contractresearch tot consultancy, van beleidsstudies tot testen.

De mensen

Bij TNO werken +/- 3000 mensen met zeer verschillende achtergronden, kwaliteiten en interesses. Om te kunnen innoveren is die multidisciplinaire blik noodzakelijk. We combineren de juiste, bestaande en nieuw verkregen expertises uit verschillende disciplines - van biotechnologie tot bewegingswetenschappen, van bouwkunde tot toxicologie, van natuurkunde tot sociologie - om het optimale te realiseren. Samen met universiteiten en technologische topinstituten ontwikkelen we zo kennis die nauw aansluit bij de nieuwste internationale ontwikkelingen. Nieuwsgierig naar een vliegende start bij TNO? Kijk op onze site tno.nl/career! Of je nu toponderzoeker wilt worden of consultant, projectleider of business developer. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst treedt, heb je een grote vrijheid en verantwoordelijkheid bij het inrichten van je eigen carrièrepad. Ontdek je mogelijkheden op: www.tno.nl/career