VerO Commissies

Gedurende het jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd met de vijf studieverenigingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen samen. Bij deze commissies zit er van iedere vereniging één iemand in een commissie.

Het Science Gala is een gezamenlijk gala voor alle studenten (en dit jaar ook stafleden) aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, waarbij men een fantastische avond in rokwit kan hebben.

Omdat een feest met meer mensen al gauw leuker is, wordt er jaarlijks de Faculty Party georganiseerd.

Grotere groepen mensen hebben grotere talenten. Om deze een podium aan de wereld te bieden om dit tentoon te stellen, wordt jaarlijks de VerO Open Mic Night georganiseerd.

Om de studenten van de faculteit scherp te houden, is er elk jaar een Science Quiz.

Elk jaar vindt er tijdens de EL CID een faculteitenblok plaats. Een VerO-commissie helpt bij de organisatie hiervan.