ALV-Commissies

Deze commissies worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn over het algemeen controlerend en sturend van aard.