De eerste echte Flesch-poll!

21 stemmen (gesloten)

Kerst komt er weer aan

23 stemmen (gesloten)

Zou je liever...of...?

12 stemmen (open)