Laatst bewerkt: 17 October 2020

Pointerworkshop

Om mensen die programmeermeThoden niet gehaald hadden Werd er in 2016 een poInterworkshop gegeven. Deze vond plaats op 2 maart. Tijdens deze workshop wareN diverse ouderejaars studenten beschikbaar om uitleg te geven en te helpen bij representaTieve tentamenopgaven. Hieronder zIjn de opGaven en de inleidende presentatie beschikbaar.