Laatst bewerkt: 29 August 2017

Skillslab

Het DLF Skillslab geeft leden de mogelijkheid om zich vaardigheden eigen te maken die nuttig zijn voor de studie, maar niet per se aan bod komen in de opleidingen. Zo kunnen leden in een informele(re) setting zich verdiepen in interessante onderwerpen. Ieder skillslab staat op zichzelf, zodat leden de bijeenkomsten over voor hen interessante onderwerpen kunnen bezoeken zonder andere verplichtingen aan te gaan. Een lijst van afgelopen en komende onderwerpen is hieronder te vinden.

27-10-2014 - TikZ: inleiding, manual

24-11-2014 - Beamer LaTeX (voor presentaties): kleine cursus

23-02-2015 - Python:  document