Laatst bewerkt: 30 March 2024

Errata 'De Leidsche Flesch vereeuwigd'

Sinds het drukken van De Leidsche Flesch vereeuwigd, het geschiedenisboek over De Leidsche Flesch, is er bij ons een aan-
tal errata bekend geworden. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Aanvullende errata kunt u mailen naar historisch@deleidscheflesch.nl.

  • Op pagina 25 mist Annette Mense in de lijst met oud-commissieleden, in de periode 2015-2016.
  • Op pagina 157 staat ‘Marilse’. Dit moet ‘Marlise’ zijn.
  • Op pagina 182 staat dat Patrick Min in 1989 in op het WK in Kentucky deelnam. Hij heeft ons gemeld dat dit team bestond uit Klaas van Aarsen, Dennis Breuker, Lambert Otter en Michel Westerbeek. Het vermelde team wat in 1990 in Washington deelnam is wel correct vermeld.
  • Op pagina 207 staat dat de getoonde poster met de computer is gemaakt, wat niet het geval was. Als er een correct voorbeeld van een dergelijk oude computergegenereerde poster bij de redactie bekend wordt, zal deze hier verschijnen.
  • Op pagina 221 mist een deel van de laatste alinea. Deze zin is op de volgende bladzijde terecht gekomen, als eerste zin van het volgende hoofdstuk.
  • Op pagina 265 staat dat de voltijdbestuursbeurzen in 2003 beschikbaar werden gesteld. Dit moet 2005 zijn.
  • Op pagina 281 mist een vermelding van de eerstejaarsreis van 2021/'22 naar Duitsland en van 2022/'23, naar Engeland. De jaartallen in het kopje moeten dus ook '2006-2023' zijn.
  • Op pagina 287 missen in de lijst met leden van verdienste die geen bestuur zijn geweest de namen Erik Visse en Bart van Strien. Onze verontschuldigingen naar hen voor het ontbreken van hun naam.
  • Op pagina 290 staat onder het interimbestuur 26-05-1970 de naam Nico Huyberk. Dit moet Nico Huiberts zijn.
  • Op pagina 294 staat bij Fenna van der Grient en Ivar Schretlen dat zij assessor excursies waren. In werkelijkheid waren zij assessor extern.