Laatst bewerkt: 26 February 2023

Errata 'De Leidsche Flesch vereeuwigd'

Sinds het drukken van De Leidsche Flesch vereeuwigd, het geschiedenisboek over De Leidsche Flesch, is er bij ons een aan-
tal errata bekend geworden. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Aanvullende errata kunt u mailen naar historisch@deleidscheflesch.nl.

  • Op pagina 25 mist Annette Mense in de lijst met oud-commissieleden, in de periode 2015-2016.
  • Op pagina 157 staat ‘Marilse’. Dit moet ‘Marlise’ zijn.
  • Op pagina 221 mist een deel van de laatste alinea. Deze zin is op de volgende bladzijde terecht gekomen, als eerste zin van het volgende hoofdstuk.
  • Op pagina 265 staat dat de voltijdbestuursbeurzen in 2003 beschikbaar werden gesteld. Dit moet 2005 zijn.
  • Op pagina 281 mist een vermelding van de eerstejaarsreis van 2021/'22 naar Duitsland en van 2022/'23, naar Engeland. De jaartallen in het kopje moeten dus ook '2006-2023' zijn.
  • Op pagina 287 missen in de lijst met leden van verdienste die geen bestuur zijn geweest de namen Erik Visse en Bart van Strien. Onze verontschuldigingen naar hen voor het ontbreken van hun naam.
  • Op pagina 290 staat onder het interimbestuur 26-05-1970 de naam Nico Huyberk. Dit moet Nico Huiberts zijn.
  • Op pagina 294 staat bij Fenna van der Grient en Ivar Schretlen dat zij assessor excursies waren. In werkelijkheid waren zij assessor extern.