Admins met toegang tot Felt

De volgende personen hebben toegang tot de ledenadministratie, maar zijn geen bestuur. Deze rechten hebben zij om het bestuur te helpen met de ledenadministratie indien nodig.

Admins met toegang tot Felt bevat de volgende leden: