Raad van Senatoren

De Raad van Senatoren is een adviesorgaan van de Algemene Ledenvergadering. Zij geeft het bestuur en zij die erom vragen advies over hun handelen.

In deze jaren was er een Raad van Senatoren:

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2016
  • 2014
Raad van Senatoren bevat de volgende leden: