Langetermijnbeleidcommissie

De Commissie Langetermijnbeleid stelt het langetermijnbeleid op, die de richting van de vereniging duidelijk in kaart brengt. Zij heeft ten doel: "Een concreet en breedgedragen langetermijnplan voor de komende zes jaar opstellen." De commissie wordt weer geformeerd door bestuur 101 in ALV5/wisselALV.

In deze jaren was er een langetermijnbeleidscommissie:

  • 2019
  • 2016
Langetermijnbeleidcommissie bevat de volgende leden: