Taalgilde

Het Taalgilde kan gereduceert worden tot twee delen. Allereerst is het een collectief van mensen met een voorliefde voor taal, zowel Nederlandse als niet Nederlandse. Het gilde heeft een appgroep waarin de leden bijvoorbeeld interessante en gekke dingen die ze tegen komen rondom taal delen. Ten tweede worden er soms aanvragen gedaan om bijvoorbeeld de taal van een bepaald stuk tekst te controleren of een groot stuk te vertalen. Deze aanvragen zijn in het verleden vooral door het bestuur of de Almanakcommissie gedaan. Af en toe organiseert het Taalgilde ook activiteiten, zo is er in 2023 een language-café gehouden in samenwerking met de Mastercommissie. Voor het Taalgilde hoef je geen taalexpert te zijn; het bestaat vooral uit leden met enthousiasme voor taal en alles eromheen.

  • 1923
Taalgilde bevat de volgende leden: